KONTAKT

PIŠITE NAM

ADRESA

Mljekara Smajić
Arapovac bb
Čelić
Bosna i Hercegovina

TELEFON | FAX

+387 (0) 35 662 200
+387 (0) 35 662 270
info@mljekarasmajic.ba

PIŠITE NAM

ADRESA

Mljekara Smajić
Arapovac bb
Čelić
Bosna i Hercegovina

TELEFON | FAX

+387 (0) 35 662 200
+387 (0) 35 662 270
info@mljekarasmajic.ba

Pratite nas na Facebook-u